Si­jain­ti ja yhteystiedot

Oinon­tie 5
36570 KAIVAN­TO


p. 050 538 9557

san­na.palo­heimo(at)elisanet.fi

sanna_paloheimo-me.jpg

San­na Palo­heimo

Hevoshar­ras­teo­h­jaa­ja (Ypäjän hevosopis­to 2003)
FEIF-rat­sas­tuk­seno­h­jaa­ja, 1-taso (2019)
Ken­git­täjä (Ypäjän hevosopis­to 2012)
Kun­tos­alio­h­jaa­ja, li­ikun­taryh­mien oh­jaa­ja

San­na on har­ras­tanut hevosia ja rat­sas­tus­ta koko ikän­sä, ja omia is­lannin­hevosia hänel­lä on ol­lut 25 vuot­ta. En­sim­mäis­ten omien tam­mo­jen jälkeläisiä asuu tallil­la edelleen jo vi­iden­nessä polves­sa. San­na työsken­teli li­ikun­takeskuk­ses­sa kun­tos­ali- ja  ryh­mäli­ikun­tao­h­jaa­jana vuo­teen 2005 asti. Vah­va li­ikun­tataus­ta onkin vaikut­tanut myös rat­sas­tus­tun­tien oh­jaamiseen. "Ke­hon­hallinta on tärkein asia  rat­sas­tuk­ses­sa, kos­ka rat­sas­ta­jan paino on apu, joka vaikut­taa hevoseen koko ajan. Tun­neil­la ko­roste­taankin ke­hon­hallintaa ja apu­jen kevyt­tä käyt­töä, hyvää tas­apain­oa ja sulavaa yhteistyötä hevosen kanssa. Sen takia myös mei­dän hevosemme ovat en­nem­min reagoivia kuin tur­tia rat­sas­ta­jan avuille. Jokaiselle rat­sas­ta­jalle su­osit­te­len myös muu­ta ke­hon­hallintaa tuke­vaa li­ikun­taa,  jot­ta rat­sas­tuk­ses­ta tulisi miel­lyt­tävä koke­mus sekä hevoselle että rat­sas­ta­jalle it­selleen". 


Tun­tien­pidon lisäk­si San­na ken­git­tää sekä oh­jaa rat­sas­ta­jan ke­hon­huolto­jump­paa leireil­lä ja muul­loinkin. Tilal­la tuote­taan itse hevosille myös heinät ja kau­rat ruoak­si sekä ol­jet kuivikkeek­si  pi­hat­toi­hin.

miia_lindholm-me.jpg

Miia Lind­holm

Miia oh­jaa rat­sas­tus­tun­te­ja, maas­to­ja ja ken­git­tää hevosia sekä pitää yk­si­ty­i­shevosten omis­ta­jille tun­te­ja.

Yhteystiedot

San­na Palo­heimo

050 538 9557

san­na.palo­heimo(at)elisanet.fi

© Saarikylien Is­lannin­hevoset. Sivus­ton ku­vat: Saana Pa­junen, Emil­ia Hakomä­ki, Vir­pi Kur­ki, San­na Palo­heimo. Logo: Jon­na Su­urla.