ratsastustunti-me.jpg
ratsastustunti_sk-islanninhevoset-me.jpg

Rat­sas­tus­tun­nit

Jär­jestämme rat­sas­tus­tun­te­ja arki-il­taisin. Tun­nit pain­ot­tuvat askel­la­ji­rat­sas­tuk­seen ja is­tun­taan.


Yk­si­ty­is­tun­nit ovat hyvä vai­h­toe­hto, jos olet es­imerkik­si aloit­ta­mas­sa har­ras­tus­ta uudelleen pitkän tauon jäl­keen. Ni­itä voimme jär­jestää jous­tavasti. Kysy lisää Sannal­ta (yhteystiedot löy­tyvät tämän sivun alalaidas­ta).


Täl­lä het­kel­lä meil­lä ei ala alkeiskursse­ja. Myöskään lap­sille emme voi jär­jestää tun­te­ja, sil­lä hevosemme ovat herkkiä ja reip­pai­ta.


Tun­tika­len­teri, syksy 2020

 • Ma klo 18.00 askel­la­ji­tun­ti 
 • Ti klo 18.00 askel­la­ji­tun­ti
 • Ke klo 17.30 askel­la­ji­tun­ti, klo 18.30 har­raste­tun­ti (yksi paik­ka va­paana)
 • To klo 18.00 askel­la­ji­tun­ti (oh­jaa­jana Miia Lind­holm)
 • Pe klo 17.30 is­tun­ta­pain­ot­teinen tun­ti ja rat­sas­ta­jan jump­pa (9.10.2020 alka­en, il­moit­taudu mukaan)
 • Su klo 16.00 is­tun­ta­pain­oit­teinen tun­ti (11.10.2020 alka­en, il­moit­taudu mukaan)

Hin­nat

 • 10 ker­ran ko­rt­ti, aikuis­ten tun­ti 270 eu­roa
 • 10 ker­ran ko­rt­ti, saman per­heen toinen rat­sas­ta­ja 260 eu­roa
 • 10 ker­ran ko­rt­ti, use­ampi rat­sas­tus­tun­ti vi­ikos­sa 260 eu­roa
 • Yk­si­ty­is­tun­ti 49 eu­roa
 • 10 ker­ran ko­rt­ti yk­si­ty­is­tun­nille 450 eu­roa
 • Ir­to­tun­ti 35 eu­roa

HUOM. 10 ker­ran rat­sas­tusko­r­tit ovat henkilöko­htaisia ja voimas­sa 5 kuukaut­ta ostopäivästä. Ko­r­tille jääneitä rat­sas­tusker­to­ja ei hyvitetä eikä ni­itä ole mah­dol­lista si­irtää toiselle henkilölle.


Kat­so myös: Pe­ru­u­tuse­hdot
Yhteystiedot

San­na Palo­heimo

050 538 9557

san­na.palo­heimo(at)elisanet.fi

© Saarikylien Is­lannin­hevoset. Sivus­ton ku­vat: Saana Pa­junen, Emil­ia Hakomä­ki, Vir­pi Kur­ki, San­na Palo­heimo. Logo: Jon­na Su­urla.