Vehoniemi%20hevoset-16-me.jpg
_MGL2500-me.jpg

Maas­torat­sas­tuk­set

Jär­jestämme maas­torat­sas­tuk­sia täl­lä het­kel­lä vain vaki­asi­akkaille ja ko­keneille rat­sas­ta­jille, jot­ka hal­lit­se­vat hevosen­sa kaikissa askel­la­jeis­sa. 


Maas­toilemme sekä Saarikylis­sä että muu­ta­man kilo­metrin päässä si­jait­sevas­sa up­eas­sa Ve­honiemen­har­jus­sa. 


Tule­vat maas­torat­sas­tuk­set: 


Maas­to­ja voidaan jär­jestää myös muina päiv­inä tarpeen mukaan, kysy rohkeasti va­pai­ta paikko­ja Sannal­ta (yhteystiedot löy­tyvät tämän sivun alalaidas­ta). 


Maas­to­jen hin­nat: 

  • Noin puo­len­toista tun­nin maas­to 50 eu­roa 
  • Har­ju­maas­to (n. 2 tun­tia, vain ko­keneille rat­sas­ta­jille) 70 eu­roa   
  • Har­ju­maas­to eväs­tauol­la (n. 3 tun­tia, vain ko­keneille rat­sas­ta­jille) 90 eu­roa  
  • Rat­sas­tus­tun­nin ja maas­ton yhdis­telmä (ken­täl­lä puoli tun­tia ja noin tun­nin maas­to) 50 eu­roa

Kat­so myös: Pe­ru­u­tuse­hdot

Yhteystiedot

San­na Palo­heimo

050 538 9557

san­na.palo­heimo(at)elisanet.fi

© Saarikylien Is­lannin­hevoset. Sivus­ton ku­vat: Saana Pa­junen, Emil­ia Hakomä­ki, Vir­pi Kur­ki, San­na Palo­heimo. Logo: Jon­na Su­urla.